32282129347_2143e00b0a_o

Sakurajima Volcano (桜島), Kagoshima Prefecture, Kyushu, Japan Copernicus/Pierre Markuse